Hva er hurtigpraksis?

Hurtigpraksis er et program som går over to uker der vi samler sammen interiørarkitektur-, landskapsarkitektur- og arkitekturstudenter. Vi ønsker å gi studenter muligheten til å besøke en bredde av store og små, private og offentlige kontorer, og på den måten ta del i hverdagen i arbeidslivet gjennom presentasjoner, diskusjoner og oppgaveløsning hos de ulike kontorene. Dette to ukers programmet er en unik mulighet for åpen samtale mellom kontorer og studenter. Responsen fra kontorene har vært svært positive. På samme måte som vi er nysgjerrige på dem, ønsker de å vite hvem vi er og fortelle om deres erfaringer. 

Mange studenter opplever et stort sprang mellom studiene og arbeidslivet. Bredden av arkitekt -og plankontorer som finnes gir enorme muligheter, men mange studenter kjenner ikke til disse. Hurtigpraksis tilbyr deltakerne en mulighet til å få et bredt innblikk inn i hverdagen som en arkitekt slik den fortoner seg fra små til store kontorer til mer eller mindre tradisjonelle roller som arkitekter kan fylle. 

Sommeren 2015 ble Arkitektstudenter i Hurtigpraksis arrangert for første gang. Arkitektstudenter fra tre arkitektskoler i Norge samlet seg i Oslo i et forsøk på å bygge bro mellom utdanning og arbeidshverdagen som venter etter innlevert diplomoppgave. De store søkerantallene hvert år vitner om at arrangementet treffer en nerve blant studentene, og arrangementet er nå inne i sitt sjette år.

Hurtigpraksis arrangeres 1. – 12. august 2022!

Hurtigpraksis er et uavhengig initiativ stiftet av en liten gruppe arkitektstudenter ved AHO, og videreført av studenter fra alle landets skoler.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share