Doktorgrad med Hurtigpraksis som case

Ph. D. stipendiat på Høgskolen i Innlandet, Odd Rune Stalheim forsker på kvalitet og innovasjon i høyere utdanning. Det er stor interesse for kvalitet i høyere utdanning nasjonalt for tiden og det kom blant annet en ny stortingsmelding i januar 2017 med dette som tema. Som case for doktorgraden har han valgt Hurtigpraksis for å løfte de gode studentinitierte praksiseksemplene, samtidig som han ønsker å få økt innsikt i og kunnskap om hvordan studentene opplever forholdet mellom utdanning og praksis.

Han interesserer seg for og har som mål er å utforske nærmere, de innovative løsningene på praksis i høyere utdanning. Utgangspunktet hans er hvordan studentene selv opplever kvalitet og deltakelse i innovasjon av praksis. I tillegg ser han nærmere på relasjonen mellom teori og praksis.

Dette fører videre til samarbeidet Hurtigpraksis opprettholder med Stalheim. Det ble utført en rekke intervjuer av deltagere i 2016, samt at Stalheim selv deltok som observatør.
Les mer i denne artikkelen : UNIPED.

Vi i Hurtigpraksis ser frem til videre samarbeid, og det vil bli utført nye intervjuer av arrangører og deltagere i år. Stalheim vil også delta som observatør noen dager av workshopen.

For henvendelser i forhold til doktorgraden, ta kontakt med Odd Rune Stalheim.

 

Skjermbilde 2018-04-30 kl. 19.21.32

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share