Hurtigpraksis supersponsorer: AHO, NTNU, Afag, Arkitektbedriftene!

Hurtigpraksis supersponsorer: AHO, NTNU, Afag, Arkitektbedriftene!

Vi ønsker å rette en stor takk til våre supersonsorer som har gitt oss en ekstra støtte til å gjennomføre årets Arkitektstudenter i Hurtigpraksis 2020. En takk rettes mot NTNU som er ny sponsor under årets utgave av Hurtigpraksis. Vi er inne i vårt 6 år med å arrangere Hurtigpraksis som er et gratis og frivillig arrangement for arkitektstudentene, landskaparkitektstudenter og interiørarkitektstudentene fra hele landet, og uten støtte fra våre supersponsorer hadde vi ikke klart å gi den kvaliteten workshopen gir.   

 

aho_logo_rgb

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole som gir utdanning innen arkitektur, arkitekturvern, design, landskapsarkitektur og urbanisme. Skolen tildeler gradene Ph.d. og master i arkitektur, design og landskapsarkitektur. I tillegg tilbyr skolen erfaringsbaserte masterprogrammer.

Som en spesialisert vitenskapelig utdannings- og forskningsinstitusjon er AHO unik. Skolen har godt kvalifiserte studenter og vitenskapelig ansatte, og svært god søkning og gjennomføring. AHO er nasjonalt og internasjonalt anerkjent, oppnår topprangeringer innen flere områder, har stor internasjonal kontaktflate og en tydelig rolle innen våre fagfelt.

AHO tar årlig opp 30 studenter innen landskapsarkitektur, 30 studenter innen design og 60 studenter innen arkitektur (første år), og har totalt rundt 650 studenter og 50 ph.d.-kandidater.

AHO ligger sentralt i Oslo, ved bredden av Akerselva, i vulkan-området med Grünerløkka som nærmeste nabo. Skolen holder til i et gammelt industribygg, spesielt ombygget og tilpasset vår virksomhet.

 

ntnu_med_slagord_hoeyde_bokmaal

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, med en rekke profesjonsutdanninger og en stor faglig bredde som også inkluderer humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet.

Som et internasjonalt orientert universitet har NTNU hovedsete i Trondheim, med campuser i Gjøvik og Ålesund. Arkitektur fakultet ligger på Gløshaugen i Trondheim. 

NTNU tilbyr en 5 år integrert master i arkitektur, mastergrad på 2 år og Ph.d. Med en femårig sammenhengende master i arkitektur, er studiet inndelt i to nivåer. Hvor grunnutdanning de tre første årene fokuserer på de grunnleggende innføringene i fagets omfang, metodikk og skapende prosesser. De to siste årene er masteroppgaven, som gir anledning til å velge hvilket ulike emner hvor studentene kan spesialisere og fordype seg i faget. 

 

afag-hovedlogo-orig-sort

Arkitektenes fagforbund (AFAG) Vi er glade over at AFAG igjen i år, er med som sponsor av Arkitektstudenter i Hurtigpraksis, og at vi fikk besøke dem under årets workshop! 

Arkitektenes fagforbund er fagforbundet for deg som studerer til en mastergrad i arkitektur, landskapsarkitektur, interiørarkitektur, design, planlegging eller tilsvarende.

De jobber for gode lønns- og arbeidsvilkår for arkitekter og designere i Norge, og bistår med juridisk rådgivning i forbindelse med lønns- og arbeidslivsspørsmål. De erfarer at de aller fleste arkitektkontorer anser deltids- eller heltidsansatte studenter som verdifulle bidragsytere på arbeidsplassen i kortere eller lengre perioder.

Samtidig er de opptatt av at studentene har gode lønns- og arbeidsvilkår i arbeidsforholdet. Som studentmedlem i AFAG er du alltid velkommen til å ta kontakt for spørsmål om lønn og arbeidsforhold hvis du velger å jobbe under studietiden. De hjelper deg med alt fra tips til hvordan du søker deltidsjobb eller praktikantstilling, til å lese gjennom og gi tilbakemelding på din arbeidskontrakt.

Du kontakter AFAG ved å sende en e-post til post@afag.no eller ringe 23 33 24 80.

Du melder deg enkelt inn i AFAG her

 

arkitektbedriftene_logo_TEMP

Arkitektbedriftene i Norge NiF Arkitektbedriftene er bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen for kontorer med praktiserende arkitekter, landskaps- og interiørarkitekter i Norge. Kontoret ble etablert i 1980 og består av 591 medlemsbedrifter og 4812 ansatte (3825 arkitekter).

“Som Arkitektbedriftenes bransjeorganisasjon skal vi aktivt bidra til at Norge har en kalifisert og konkurransedyktig arkitektbransje som tar samfunnsansvar og som leverer tjenester som møter behovene i markedet og byggeprosjektene”

Arkitektbedriftene utvikler og leverer verktøy og tjenester som bidrar til å øke arkitektbedriftenes kvalitet og lønnsomhet, f. eks: kurs og kompetanseutvikling; deltar i ulike fora; driver med digitalisering, kontrakter, anskaffelser og konkurranser; ekspertutvalg og er NALs del av konkurransekommiteen.

Et av Arkitektbedriftenes viktigste prosjekt er Arkitektur skaper verdi. Prosjektet har som mål å synliggjøre arkitekturens samfunnsrelevans og arkitekters bidrag til verdiskapning. Målet er å evaluere og formidle de samfunnsmessige verdiene av god arkitektur. Når de belyser arkitekturens verdi i eksempelsamlingen, tar de utgangspunkt i FN´s tredelte globale målsetting om sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft. Arkitektbedriftene stiller spørsmålene om hvem er vi som arkitekter? Hva er arkitektens arbeidsmuligheter? Hvem er våres oppdragsgiverne og andre viktige emner i arkitekturbransjen.

 

Back

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share