Torsdag 13. August 2020

Torsdag 13. August 2020

Hurtigpraksis dag 11  ⎸Statsbygg  ⎸Nordic  ⎸Norconsult  ⎸Link  ⎸Scenario

Statsbygg er statens byggherre, eiendomsutvikler og forvalter. I over 200 år har de preget norsk arkitektur og har i dag ansvaret for en rekke av landets viktigste kulturhistoriske eiendommer. De bygger store, samfunnsbærende og komplekse bygg, som fengsler, tinghus og høyskoler, men også hverdagsarkitektur som trafikkstasjoner og barnevernsinstitusjoner. Statsbygg skal sørge for gode lokaler til statlige virksomheter og alle som bruker dem og jobber der. Arkitektur er også et virkemiddel for staten til å oppnå strategiske og politiske mål, som miljø- og klimamål, innovasjons-, integrerings- eller utdanningsmål. Riktig lokalisering er avgjørende for reduserte klimautslipp og god steds- og byutvikling. Gode arkitektoniske løsninger kan gi betydelig gevinstrealisering i form av effektivisering og reduserte livssykluskostnader, og stor merverdi når de understøtter virksomhetens evne til å løse sine oppgaver og samvirke med samfunnet rundt. Statsbygg holder for tiden på med nytt regjeringskvartal og nasjonalmuseum. 

width_1280.height_611.mode_crop.Anchor_middlecenter

Nordic office of architecture arbeider med prosjekter over hele verden. Det ble etablert i 1979 og er i dag i hovedsak eid av Norconsult. Nordic føler at vi som arkitekter har et stort ansvar, både for samfunn, miljø og ovenfor klientene. Dette prøver de å flette inn i alle prosjektene sine ved å tenke litt større. Analyser og helhet skaper utgangspunkt for prosjektene deres. De har tegnet Oslo Airport Gardermoen, Kunnskapssenteret på St. Olavs Hospital i Trondheim og Voss videregående skole. Nordic er også ledende på både bærekraft i storskala og arkitekturvisualisering.

photography_knutramstad32_0

Norconsult er et av nordens største konsulentselskap og forbindes nok mest med ingeniører. Men de har også en stor arkitekturavdeling som inkluderer landskap og interiør. Norconsult bruker denne tverrfagligheten til sin styrke, og kan arbeide med alle ledd av prosjekteringen “på huset”. Som et resultat av dette kan de tilby tekniske løsninger og kombinasjoner tradisjonelle arkitektkontor ikke klarer alene. Norconsults store spekter finner vi igjen i prosjektene de har arbeidet med, som blant annet er: TOU Scene, maskinhall og atelier i Stavanger, Nedre Foss Bypark på Grünerløkka og påbygget til Fjellheisen i Tromsø.

nybygg

Link Arkitektur er også et stort arkitektkontor som arbeider over hele Skandinavia. De ønsker å skape rom for bedre liv, og setter mennesket i sentrum. De dekker alle områder innenfor arkitektur, og arbeider med bærekraftig samfunnsarkitektur. Blant annet har de arbeidet med å finne strategier for transformasjon av bydelen Sluppen i Trondheim, prosjektert nye Trondheim Spektrum, Horten Videregående skole og Gullfaksbygget i Stavanger. 

Trondheim-Spektrum_fp_proj_slide_img

Scenario er et stort interiørarkitektkontor, med hele 33 medarbeidere. De har stor faglig bredde og har fått mulighet til å arbeide med flere arkitektkontor på en rekke spennende prosjekter. Blant prosjektene Scenario har gjort interiøret til finner vi: Deichmanske Bibliotek Bjørvika, Ishavshotellet i Tromsø, Spaces og flere privatboliger. 

P6030408-scaled

På kvelden denne dagen vil deltakerne møtes for å arbeide med årets skriveoppgave. For å hjelpe dem på vei har vi invitert flere arkitekter og skribenter. Vi har representanter fra kontorer, Arkitektnytt og Oslo Arkitekturtriennale. Sammen skal de hjelpe studentene i denne øvelsen i å skrive om arkitektur.

Back

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share