Hurtigpraksis dag 10 | Fredag 9. august | Arkitektbedriftene |Landskaperiet | DARK | LARK | Avslutningsfest i AHO Pub

Hurtigpraksis dag 10 | Fredag 9. august | Arkitektbedriftene |Landskaperiet | DARK | LARK | Avslutningsfest i AHO Pub

Siste dag begynner arkitektstudentene hos Arkitektbedriftene hvor vi skal få presentasjon av utviklingssjef Janeche Bull Borander. Arkitektbedriftene i Norge er bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen for kontorer med praktiserende arkitekter, landskaps- og interiørarkitekter. De leverer verktøy og jobber med rammevilkår. Kontoret ble etablert i 1980 og fremdeles består av 591 medlemsbedrifter og 4812 ansatte (3825 arkitekter). Tre hovedretninger av Arkitektbedriftenes strategi er: fremtidens arkitektbedrift, fremtidens marked og arkitektur som skaper verdi. Arkitektbedriftene handler om forsikring,
juridisk og faglig bistand, statistikk og prognoser og markedundersøkelser. Arkitektbedriftene utvikler og leverer verktøy og tjenester som bidrar til å øke arkitektbedriftenes kvalitet og lønnsomhet, f. eks: kurs og kompetanseutvikling; deltar i ulike fora; driver med digitalisering, kontrakter, anskaffelser og konkurranser; ekspertutvalg og er NALs del av konkurransekommiteen.

«Vi leverer verktøy og jobber med rammevilkår. På vegne av våre medlemsbedrifter skal vi være en tydelig, engasjert og troverdig stemme i byggenæringen og i det offentlige ordskiftet. Faglig sterke og lønnsomme medlemsbedrifter bidrar til en arkitektbransje som leverer kvalitet, verdi og innovasjon til beste for byggherre, bruker og samfunn.»

Arkitektur skaper verdi
En av Arkitekterbedriftenes viktigste prosjektene er Arkitektur skaper verdi. Prosjektet har som mål å synliggjøre arkitekturens samfunnsrelevans arkitekters bidrag til verdiskapning. Målet er å evaluere og formidle de samfunnsmessige verdiene av god arkitektur. Når de belyser arkitekturens verdi i eksempelsamlingen, tas utgangspunkt i FN´s tredelte globale målsetting om sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft. Arkitekterbedriftene stiller spørsmålene om hvem er vi arkitekter? Hva er arkitektens arbeidsmuligheter? Hvem er våres oppdragsgiverne og andre viktigte emner i arkitekturbransje.

iStock-1001629060_websize.jpg
Illustrasjon: Norske arkitekter erklærer klimakrise

Etter lunsj drar vi drar til Dark Gruppen i Drammensveien 130, hvor vi deles opp i to grupper og besøker samtidlig Dark og Lark.

Landskaperiet utfører alle typer landskapsfaglige oppdrag fra analyse, plan og prosjektering til byggeoppfølging. De jobber med store offentlige prosjekter innenfor byforming, skole, barnehage og park. Landskaperiet har et stort engasjement når det gjelder vakker og funksjonell design, riktig bruk av vegetasjon, gode anleggstekniske løsninger og miljø. I alle prosjekter er deres fokus å forstå visjoner, behov og rammebetingelser hos oppdragsgiver.

Landskaperiet eies og drives av Marianne Thomassen, Christina Krohn Skjæveland og Mona Kittelsen Røberg, alle landskapsarkitekter MNLA, som har lang fartstid og allsidig kompetanse innen faget. Til sammen er det åtte ansatte landskapsarkitekter på kontoret. Landskaperiet er et fagspesifikt og selvstendig landskapsarkitektkontor som legger vekt på godt samarbeid med mange ulike arkitekter, rådgivende ingeniører og anleggsgartnere. Landskaperiet har sentral godkjenning for prosjektering av utearealer og landskapsutforming (klasse 3) og som ansvarlig søker for alle typer tiltak (klasse 2). Kontoret er medlem av Arkitektbedriftene. Menneskene formes av landskapet som omgir dem!

Landskaperiet

Foto: Spikkestad Torg

DARK er et stort kontor med 64 arkitekter. De løser alle oppgaver uansett skala og formål. Mange av arkitektene i Dark har spisskompetanse på områder som byutvikling, bolig, rehabilitering og kontorbygg. Derfor har DARK en variert portefølje med to av byggene i Barcode som de aller mest kjente.

Dark står for å skape positive avtrykk gjennom det vi kan best, nemlig arkitektur. Ikke bare det fysiske avtrykket fra en bygning eller et torg. Også de avtrykkene det vi designer har på mennesker. Alle våre prosjekter skal ha en merverdi, uten nødvendigvis en merkostnad. Det får vi til ved når arkitekter med ulik bakgrunn, alder og kunnskap jobber sammen – og er nysgjerrige.

Alle våre prosjekter skal ha en merverdi, uten nødvendigvis en merkostnad. Det får vi til ved når arkitekter med ulik bakgrunn, alder og kunnskap jobber sammen – og er nysgjerrige.

about4.jpeg
Foto: Dark Arkitekter

Lark Landskap er et frisk pust blant norske landskapsarkitekter. Et Oslo basert kontor med landskapsarkitekter fra seks forskjellige land. Lark Landskap dekker hele spekteret innen landskapsarkitektur fra analyser, byplanlegging, totalprosjektering, infrastruktur, byrom, næringsområder, kirkegårder, parker, skolegårder, privathager og fritidseiendommer.

Lark er en del av Dark Gruppen som er et tverrfaglig konsern med arkitekter, landskapsarkitekter og interiørarkitekter. Ved å samarbeide i «supergrupper» med interirørarkitektkontoret Zinc og arkitektkontoret Dark blir de bedre på å lage helhetlige løsninger som tar hensyn til utfordringene de andre fagmiljøene har kunnskap om.

lett1-8

Foto: Malerhaugveien av Lark Landskap

Dark og Lark har også en fast fredagsbar hvor vi en invitert før vi forsetter avslutningsfesten hos AHO pub til med god stemning og dansegulv til midnatt.

 

Back

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share