Hurtigpraksis dag 9 | Torsdag 8. august | Lund og Slaatto | Bjørbekk Lindheim | LPO

Hurtigpraksis dag 9 | Torsdag 8. august | Lund og Slaatto | Bjørbekk Lindheim | LPO

Dag 9. begynner vi kl 9:00 på Lund+Slaatto ArkitekterKontoret ble opprettet i 1987, og er siden 2003 ledet av de tre partnerne Pål Biørnstad, Espen Pedersen og Inge Ormhaug. I 2017 tiltrådte Åse Helene Mørk som partner og daglig leder. Deres bevisste satsing på å videreutvikle kontoret faglige profil og kompetanse har resultert i at Lund+Slaatto de seneste årene har opplevd betydelig fremgang med hensyn til konkurranser og tilgang på prosjekt.

Ambisjonen til Lund+Slaatto Arkitekter er å skape karakteristisk, formsterk og bærekraftig arkitektur. For alle kontorets prosjekter tilstrebes det å finne frem til et tydelig og unikt svar på oppdragets stedlige, funksjonelle og miljømessige forutsetninger; en utforming som gjennom sine skulpturale og romlige kvaliteter innebærer en interessant og meningsfull, daglig brukeropplevelse.

Vi er spente på hvordan besøket vårt hit blir i år, vi gleder oss! Torsdag, 8. august fra morgen til lunsj skal vi få besøke Lund+Slaatto Arkitekter, som inkluderer besøk på Valle Wood«Valle for alle – fremtidens kontor sentralt i Oslo. Ved knutepunktet Helsfyr bygger vi 60.000 kvm kontor, med midtpunktet «Valle Wood» i massivtre.»  Dette gleder vi oss til!

 

valle.jpg

Illustrasjon: Valle Wood, Lund og Slaato

Samme dag inviterer vi våre landskapsarkitektstudenter til å besøke Bjørbekk Lindheim. De er et av landets største landskapsarkitektfirmaer som utformer alle typer uteområder. De jobber også med utredninger og konseptvalg i tidligfase. Med et bredt sammensatt team av dedikerte fagpersoner arbeider de med alt fra mindre detaljoppdrag til store, komplekse plan- og prosjekteringsoppdrag. Alle faser av prosjektet ivaretas, ofte i tverrfaglig samarbeid med andre faggrupper. De holder til i gamle Hjula Veveri ved Akerselva i bydel Sagene i Oslo.

Utgangspunktet for deres prosjekter er alltid stedets kvaliteter og identitet. De tilnærmer seg oppgaver fra et menneskelig perspektiv, og er opptatt av å sette seg grundig inn i hvilke behov og muligheter som ligger i hvert enkelt prosjekt. I deres arbeid ønsker de å utvikle vakre og funksjonelle landskap – som gir gode møter mellom mennesker i trygge og tilgjengelige omgivelser. I prosjektene har de fokus på å kombinere løsninger for fysisk aktivitet og rekreasjon med bærekraftige løsninger for grønnstruktur, biologisk mangfold og lokal overvannshåndtering. God design, solid materialbruk og praktisk tilnærming til gjennomføring og vedlikehold gir deres anlegg lang levetid til glede for mange.

IK_BL_radhusparken_aug_0005-Tilpasset-960x641
Illustrasjon: Rådhusparken, Lørenskog av Bjørbekk og Lindheim Landskaparkitekter

LPO Arkitekter – Lars, Per, Ola; LPO. Navnene på grunnleggerne og neste kontor LPO består av rundt 100 ansatte og 59 partnere, og har kontorer i Oslo, Lillehammer, Bohuslän og helt nord på Svalbard. LPO utvikler arkitektur for byer, steder, bygninger og rom. Med fokus på innovasjon, bærekraft og inkluderende designprosesser streber de etter å skape gode løsninger med mennesket i sentrum. LPO har også blitt premiert med flere utmerkelser både i Norge og i utlandet, bla. Cityplanner of the year for Vulkan.

De har et ønske om å være en engasjert samfunnsaktør, og etterstreber å lage gode, helhetlige løsninger for brukerne og samfunnet som helhet der både bærekraft og innovasjon ivaretas. Vi gleder oss til å tilbringe torsdag ettermiddag 8. august hos LPO Arkitekter i år!

zooom-plassenreviderad.jpg

Illustrasjon: Oslo Spectrum del II av LPO Arkitekter

Back

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share