Hurtigpraksis dag 8 | Onsdag 7. august | Rodeo | Osloworks | Statsbygg | OAT presentasjon | Debatt i Galleri ROM

Hurtigpraksis dag 8 | Onsdag 7. august | Rodeo | Osloworks | Statsbygg | OAT presentasjon | Debatt i Galleri ROM

Hurtigpraksis dag 8|Onsdag 7. august | Rodeo | Osloworks | Statsbygg | OAT presentasjon | Debatt i Galleri ROM

Osloworks_prosjekter-leangen-foto-02_9424c0f0db9d5a0755d5d7e604adcf8a
Osloworks er et arkitektkontor som ønsker å se prosjektenes livssyklus og levetid som et av deres viktigste fokus. De arbeider med prosjektene både i mikro- og makroskala. Fra soneplanlegging til arkitekturdetaljer. For å skape de beste løsningene i hver prosjekt legger kontoret en stor innsats å ha en helhetlig forståelse, som deres transformasjonsprosjekt Leangen i Trondheim er et eksempel på. Sammen med KOHT lagde de en plan for hvordan man kunne transformere en generisk parkeringsplass med boksarkitektur til et 100 000 m2 grønt og miljøvennelig senter for boliger, kontorer, butikker, kafeer, kultur, rekreasjon og sport. Vi gleder oss å få lære oss mer om deres arbeidsprosesser som skaper slike inspirerende prosjekter.

StastbyggStatsbygg er statens byggherre, eiendomsutvikler og forvalter. I over 200 år har de preget norsk arkitektur. God arkitektur uttrykker kultur og identitet. Den skal bidra til trivsel, og gi attraktive, funksjonelle og universelt utformede byggverk og uterom. Deres bygg skal kjennetegnes av høy arkitektonisk kvalitet med stor bruksverdi, bærekraftig materialbruk og god areal-, energi- og kostnadseffektivitet. Arkitektur er også et virkemiddel for staten til å oppnå strategiske og politiske mål, som miljø- og klimamål, innovasjons-, integrerings- eller utdanningsmål. Riktig lokalisering er avgjørende for reduserte klimautslipp og god steds- og byutvikling. Gode arkitektoniske løsninger kan gi betydelig gevinstrealisering i form av effektivisering og reduserte livssykluskostnader, og stor merverdi når de understøtter virksomhetens evne til å løse sine oppgaver og samvirke med samfunnet rundt. Statsbygg ser arkitektur som et samfunnsansvar. De tar vare på norsk arkitekturarv og bygger fremtidens kulturminner. Gjennom deres mange og mangfoldige oppdrag til arkitektene, vil de bidra til å utvikle morgendagens arkitektur. I fjor hadde vi kjempehyggelig opplegg der vi møtte noen av deres flinke sommerpraktikanter og fikk en hurtigoppgave hvor vi skulle lage nye og kreative løsninger til deres kontorlokaler. Vi gleder oss til å besøke dem igjen i år.

furuset_aksonometri
Rodeo er en tverrfaglig arkitektonisk praksis grunnlagt i 2007 som har etablert seg i overlappingen mellom design, strategi og forskning, med en portefølje av anerkjente nasjonale og internasjonale prosjekter. De har både arkitekter, urbanister og samfunnsvitere ansatt på kontoret, i tillegg til et nettverk av partnere. De tror på at tverrfaglig samarbeid skaper grundigere og mer helhetlige løsninger. De jobber også innenfor flere felter, og har prosjekter som omfatter alt fra private boliger, til service design og analyse og strategi. De har blant annet designet nye Furuset Bibliotek og Aktivitetssenter, og laget strategi for et miljø- og kvalitetsprogram for Fornebu Sør. De nærmer seg større prosjekter fra en rekke vinkler: via arkitektur, design, urbanisme og samfunnsvitenskap. Deres tilnærming til et prosjekt styres av kontekst, og ved utforming f.eks. store kulturelle læringsmiljøer, blir deres blir deres organisering, bruk og design av bygg og rom analysert og styrket gjennom Rodeos kompetanse i sosial analyse.

HenrikGalleriROM
På ettermiddagen drar vi til Galleri ROM hvor det blir både debatt og en kort presentasjon fra OAT. Det har nå blitt en tradisjon for hurtigpraksis at vi får arrangere debatt hos galleri ROM og det setter vi veldig stor pris på. Gjennom årene er det galleriansvarlig Henrik der Minassian som har sørget for. Har har drevet Galleri ROM gjennom 15 år og vi vil takke han for hans kjempegode innsats og spesielt gode hjelp til debattene til Arkitektstudenter i Hurtigpraksis gjennom alle år. Galleri ROM ble åpnet i 1987 av en gruppe unge arkitekter og landskapsarkitekter med utspring fra arkitektkontoret Snøhetta, blant andre Kjetil Trædal Thorsen, Øyvind Mo, Martin Rubik og Alf Haukeland. Til å begynne med drev de galleriet hovedsakelig med frivilling innsats, bidrag fra små og store arkitektkontor og noe offentlige tilskudd. I dag er ROM for kunst og arkitektur er en stiftelse eid av Norske arkitekters landsforbund, Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening, Norske landskapsarkitekters forening, Norske billedkunstnere og Norske kunsthåndverkere.
OAT_2019_programme-launch_16-9-subtitle
Før vi setter i gang debatten i Galleri ROM kommer triennaledirektør Hanna Dencik Petersson fra Oslo Arkitekturtriennale,OAT, til å gi en kort presentasjon om Degrowth – Nedvekst årets tema for OAT. Oslo arkitekturtriennale er Nordens største arkitekturfestival og en av verdens viktige møteplasser for diskusjon av arkitektur og byutvikling. Gjennom utstillinger, konferanser, debatter, utflukter, publikasjoner og andre formater skal OAT utfordre arkitekturfagfeltet og få publikum til å reflektere over hva som er en god by. Triennalen skal også inspirere lokale, nordiske og internasjonale debatter rundt arkitektur og byutvikling. OAT er en kunnskapstriennale og deres viktigste målgrupper er byens befolkning; beslutningstakere innen politikk, næringsliv og forskning; fagmiljøer innen blant annet arkitektur, bygg, eiendom, miljø og forskning og internasjonale gjester.

Debatten til årets hurtigpraksis skal diskutere arkitektens og landskapsarkitektens politiske rolle. Noen av spørsmålene som skla diskuteres er: Hvilke konkrete tiltak bør de nåværende og kommende arkitektene og landskapsarkitekter gjøre for å få gjennomslagskraft politisk og skape en bærekraftig samfunnsutvikling? Er arkitektene og landskapsarkitekter synlig og blir de hørt i politikken? Hva bør arkitektene og landskapsarkitektene gjøre for å ha større påvirkning? Hvordan skal vi få en samordnet areal og transportplanlegging? Hvordan kan vi forbedre både sambruk av kommunal infrastruktur og legge til rette for grøntområder, parker og elver?

Et eget innlegg om debattpanelet blir publisert senere, så følg med på sosiale medier fremover. 😎

Back

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share