Hurtigpraksis dag 5 | Fredag 2. juli | Fragment | Skajaa | NAL | OAF

Hurtigpraksis dag 5 | Fredag 2. juli | Fragment | Skajaa | NAL | OAF

Fredag den 2. juli møtes vi hos Fragment (Hausmanns gate 6)

Fragment er et arkitektkontor som arbeider med inkluderende stedsutvikling og den flerfunksjonelle byen. Kontoret tegner både tjenestetilbud i by og tettsted som skole og kulturhus, men har et spesielt hjerte for bolig. Fragment tegner med omtanke for natur og nabolag, alltid med grundig brukermedvirkning og en visshet om at de som skal bruke husene vet best hvordan de ønsker å ha det.

Fragment arbeider med bynatur og byøkologi, både gjennom forskning og utviklingsprosjekter som Sanke og de arbeider med sosial bærekraft gjennom prosjekter som Ormsundveien Økogrend og Kunstnerboliger for Unge Kunstneres Samfund.

fragment

UKS Kunstnerbolig. Illustrasjon: Fragment.

Fragment er ledet av Arild Eriksen, som vi i Hurtigpraksis fikk gleden av å møte i 2017 i regi av Eriksen Skaaja Arkitekter. Fragment er et lite kontor av 5 medarbeidere, som inkluderer Lisa Barahona, Cathrine Finnema, Nicola Louise Markhus og Thea Orderud.

Fragment team

SKAJAA Arkitektkontor er en norsk praksis grunnlagt i 2018 av Joakim Skajaa. Kontoret gjør enkle, eklektiske rom og sjenerøse bygninger i alle størrelser. De samarbeider med et bredt spekter av disipliner, og deres prosjekter er delt inn i mange formater fra publikasjoner til utstillinger og bygninger.

kolbotn_02.jpg

Masterplan for a small town outside Oslo. Parallel commission. Kolbotn. 2015. Eriksen Skajaa Arkitekter.

Joakim Skajaa er en norsk arkitekt utdannet ved arkitektskolen i Bergen, og i 2009 grunnla han kontoret Eriksen Skajaa Arkitekter med Arild Eriksen i Oslo. Han har gjennom praksis og undervisning engasjert seg i deltakende prosesser, alternative boligmodeller, offentlig rom, urbane rettferdighet og urbane økologi.

skajaa team

SKAJAA team 2019! Nikolai, Sigrun, Frida and Joakim.

I 2019 skal vi besøke begge Fragment og SKAJAA den samme dag, fredag 2. august, og vi gleder oss til dette! Vi håper få høre om nye prosjekter begge kontorene har gjennomført siden vi traff dem i fjor.

Både Skajaa, NAL og OAF har kontor i Arkitektenes Hus.
Skajaa har vært leder for Oslo Arkitektforening som er en av de mange lokalforeningene til Norske Arkitekter Landsforbund (NAL).

ark hus

Norske arkitekters landsforbund (NAL) er en fagideell medlemsorganisasjon for arkitekter i Norge. De arbeider for å fremme god arkitektur og arkitekters felles interesser. Medlemmene omfatter cirka 3780 arkitekter i privat og offentlig sektor, samt cirka 500 studenter. NAL ble stiftet i 1911, har 14 lokalforeninger som styres lokalt, og administrasjonen består av 35 ansatte. Generelt samarbeider forbundet med en rekke offentlige og private institusjoner for å bedre rammebetingelsene for arkitektur. Dette gjør de blant annet gjennom å være høringsinstans for offentlige myndigheter for nye lover og forskrifter og gjennom å delta i den offentlige debatten om arkitektur og stedsutvikling. Utenom dette er NAL en pådriver for utvikling av arkitekturpolitikk i Norge mot politikere og andre beslutningstagere.

Oslo Arkitektforening (OAF) ble stiftet 30. oktober 1906 under navnet Kristiania Arkitektforening, og i 1925 ble dens navn endret til Oslo Arkitektforening. OAF er en lokalforening i NAL. Foreningen representerer sine medlemmer og styrker den faglige og kollegiale standarden. Den skal være et debattforum der viktige saker for arkitektene og deres samfunnsansvar blir tatt opp og belyst.

På ettermiddagen inviterer vi til pizza utenfor Arkitektenes hus i Josefines Gate!

 

 

Back

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share