Presentasjon av kontor: DOGA!

Presentasjon av kontor: DOGA!

“Nytt eksportprogram for å styrke norske merkevarer i Tyskland”, “Glemmer folk i byplanleggingen” og “Asker velferdslab: Kommunale tjenester som gir økt livskvalitet”.

Alle disse overskriftene er hentet fra nettsiden til DOGA – Design og Arkitektur Norge, og vi er svært glade for at vi skal få besøk av dem på introduksjonsdagen!

37732303_10160561529225257_271780363645222912_n

DOGA er en stiftelse under Nærings- og fiskeridepartement og har i skrivende stund 38 ansatte. Med et stort spenn i alder hos de ansatte og stor faglig bredde er dette en aktør vi ser veldig fram til å få presentert. Gjennom utrolig mange spennende prosjekter, programmer og aktiviteter jobber nemlig DOGA med å styrke både designfagets og arkitekturfagenes rolle i utformingen av morgendagens Norge.

37757652_10160561533985257_5340672947881246720_n.jpg

En av styrkene til design- og arkitekturfaget er å sette mennesket i sentrum for oppgavene som skal løses og ha en holistisk tilnærming til dem. DOGA mener at arkitekter og designere innehar en spesiell kompetanse som kommer til å å bli viktig også for andre fagområder i fremtiden. Blant DOGAs viktigste funksjon finner vi derfor å sikre innsikt i design- og arkitekturfaget både for aktører innenfor bransjen og allmennheten. Dette er med på å gjøre DOGA til et av Norges største kompetansesentere for innovasjon.

Back

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share