Presentasjon av kontor: Statsbygg!

Presentasjon av kontor: Statsbygg!

Det viktigste målet med «Arkitektstudenter i hurtigpraksis» er å vise studentene diversitet i faget. Vi er følgelig glade over at vi kan besøke både private, offentlige og statlige kontorer. Neste kontor vi ønsker å presentere representerer i år den statlige delen, og det er Statsbygg.

Statsbygg

Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler.Statsbygg er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet og har som oppgave å sette i verk regjeringens bygge- og eiendomspolitikk. Av de 902 ansatte, jobber omtrent halvparten innenfor eiendomsdrift og forvaltning. Det kan også nevnes at Statsbygg er det eldste kontoret vi besøker i år. I 2016 hadde de 200 års jubileum! Statsbyggs historie kan følges tilbake til 1816, da den norske stat oppnevnte en bygningskyndig konsulent.

37179099_10160525279025257_6525387093198241792_n
rendering: Statsbygg, Nytt Nasjonalmuseum

 

Vi er glade over at vi i år skal besøke Statsbygg i deres hovedkontor i Oslo, men det kan videre nevnes at de også har regionkontor i Porsgrunn, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Back

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share