Presentasjon av kontor: LPO!

Presentasjon av kontor: LPO!

Lars, Per, Ola; LPO. Navnene på grunnleggerne og neste kontor vi presenterer her på hjemmesiden!

LPO består av 79 ansatte og 59 partnere, og har kontorer i Oslo, Lillehammer, Bohuslän og helt nord på Svalbard. De jobber med komplekse prosjekter innenfor plan, arkitektur og transformasjon på alle nivåer fra mulighetsstudier, prosjektering og oppfølging til ferdig bygg.

LPO_Fiskehallen

LPO har også blitt premiert med flere utmerkelser både i Norge og i utlandet, bla. Cityplanner of the year for Vulkan. De har et ønske om å være en engasjert samfunnsaktør, og etterstreber å lage gode, helhetlige løsninger for brukerne og samfunnet som helhet der både bærekraft og innovasjon ivaretas.

LPO_Vulkan2

I LPO har de det de kaller LPO-modellen; det innebærer at alle deler ansvar og eierskap, og at alle medarbeidere tilbys partnerskap. Alle partnere har like store aksjeposter, og sist de telte var 59 partnere av totalt 79 ansatte.

Skjermbilde 2018-07-11 kl. 11.14.02

Sist år fikk vi prøve VR-simulasjoner i egne LPO-VR-briller. Spennende måte å oppleve prosjekter på, allerede før de er bygget!

Back

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share