Presentason av samarbeidspartnere: NAL og OAF!

Presentason av samarbeidspartnere: NAL og OAF!

Det er helg, det er søndag, og vi ønsker å presentere Norske Arkitekters Landsforbund (NAL), og Oslo Arkitektforening (OAF).

NAL

 

Norske arkitekters landsforbund (NAL) er en fagideell medlemsorganisasjon for arkitekter i Norge. De arbeider for å fremme god arkitektur og arkitekters felles interesser. Medlemmene omfatter cirka 3780 arkitekter i privat og offentlig sektor, samt cirka 500 studenter.

36775555_10160489978105257_2325766366067425280_n (1)

NAL ble stiftet i 1911, har 14 lokalforeninger som styres lokalt, og administrasjonen består av 35 ansatte.

Generelt samarbeider forbundet med en rekke offentlige og private institusjoner for å bedre rammebetingelsene for arkitektur. Dette gjør de blant annet gjennom å være høringsinstans for offentlige myndigheter for nye lover og forskrifter og gjennom å delta i den offentlige debatten om arkitektur og stedsutvikling. Utenom dette er NAL en pådriver for utvikling av arkitekturpolitikk i Norge mot politikere og andre beslutningstagere.

img_6941.jpg

Oslo Arkitektforening (OAF) ble stiftet 30. oktober 1906 under navnet Kristiania Arkitektforening, og i 1925 ble dens navn endret til Oslo Arkitektforening.

OAF er en lokalforening i NAL. Foreningen representerer sine medlemmer og styrker den faglige og kollegiale standarden. Den skal være et debattforum der viktige saker for arkitektene og deres samfunnsansvar blir tatt opp og belyst.

Back

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share