Presentasjon av unge arkitekter!

Presentasjon av unge arkitekter!

Denne posten vies til presentasjon av unge arkitekter som allerede har gjort seg bemerket på den arkitektoniske scene.

Vi har følgelig gleden av å presentere edit/atelier, Tøyen Tegnelaboratorium og Oslo Allmennboliglab.

edit_atelier

Først ut noen ord om edit/atelier som ble stiftet i begynnelsen av 2018! edit / atelier er en ung, innovativt landskap-, urbanisme- og arkitektonisk praksis grunnlagt av Eric Reid, Gauthier Durey og Linn Runeson.

De jobber med grensesnittet mellom landskap, urbanisme og arkitektur. De tror på åpne, grenseløse prosesser, og de streber etter å skape synergier mellom romlige miljøer.

edit/atielier kan beskrives som en blanding av nasjonaliteter, bakgrunner, og de har allerede vært en del av prisbelønte konkurranse team. De har erfaring med både offentlige og private prosjekter, og har vært involvert akademisk gjennom undervisnings- og rådgivende roller, alltid nysgjerrig på andre felt.

 

Tøyen Tegnelab

De neste ut er jentene fra Tøyen Tegnelaboratorium som har stått for et diplomprosjekt/masterprosjekt i arkitektur som omhandler Kolstadgata på Tøyen, og hvordan den kan transformeres ved hjelp av brukermedvirkning. Det er også merkverdig å nevne at de engasjerte jentene har flere prosjekter i luften, og blant annet har vært med å stifte Tøyen Boligbyggelag, der de jobber med boligsosiale løsninger.

Oslo Allmennboliglab

Boligutviklingen er i dag i stor grad overlatt til markedskreftene. Dette gjør særlig utslag i Oslo der prisene har økt dramatisk over mange år og flere grupper faller mellom to stoler i den norske boligmodellen: selveiere og særlig vanskeligstilte.

Masteroppgaven til Oslo Allmennboliglab belyser hvordan en «tredje boligsektor», der det offentlige gjenopptar et samfunnsansvar for å sikre gode og rimelige boliger til allmennheten, kan ta form i boligpolitikken, byutviklingen og boligarkitekturen.

Vi er glade over å ha med disse på workshopen!

 

Back

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share